Båtens identifiseringsnummer – WIN, CIN og HIN-kodene

Båtens identifiseringsnummer indikerer bl.a. båtmodell, årsmodell og produksjonsår. Offisielt bruker vi forkortelsen WIN om identifiseringsnummeret.

Båtens identifieringsnummer

Cross-båtenes identifiseringsnummer finner du på båtens akterspeil. Fra identifiseringsnummeret kan du lett forsikre deg om også en eldre båts produksjonsår og årsmodell.

Nå kalles identifiseringsnummeret WIN (Watercraft Identification Number = Fartøyets identifiseringsnummer). Nøyaktig det samme betyr termene CIN og HIN som ble brukt tidligere. Identifiseringsnummersystemet hører til EUs fritidsbåtdirektiv og har vært brukt fra og med 1998. 

Hvis du på akterspeilet av båten din finner FI-YAM28010K708 risset inn, så kan man lese følgende informasjon ut av tegnserien:

  • Landbetegnelsen FI som innleder identifiseringsnummeret forteller at båten er produsert av eller for en bedrift i Finland.
  • YAM er produsentens betegnelse. I modellårene 2011-2017 var Cross-båtenes betegnelse FI-FNX i samsvar med firmaet som var Cross produsent på den tiden, Fenix Marin Oy .
  • Det neste som følger i identifiseringsnummeret er et serienummer som er spesielt for hver båt, som innledes med en nummer som avslører hva slags Cross-modell det gjelder. I dette serienummeret finnes nummer 28, som sier at det dreier seg om Cross 54BR.
  • De neste tre nummern indikerer serienummeret til båten, i dette tilfellet har båten vært nummer 10 i produksjonsrekkefølgen.
  • Den følgende bokstaven i serienummeret forteller hvilken måned båten ble produsert. Månedene er bokstaverte fra A og framover slik at bokstavkoden K avslører at båten er produsert i november.
  • Nummeret som følger etter produksjonsmåneden indikerer produksjonsåret. Her forteller nummer 7 at båten er produsert i 2007.
  • De to siste tegnene avslører årsmodellen, båtens modellår er altså 2008.

Produksjonstallet av de enkelte båtmodellene kan man ikke lese ut av serienummeret fordi nummereringen kan endres for eksempel ved månedsskiftet.

FI-YAM28010K708

FI-    Landbetegnelse
YAM    Produsentkoden
28    Modelnummeret
10    Serienummeret
K    Produksjonsmåned (K=november)
7    Produksjonsår (2007)
08    Årsmodell (2008)

Identifiseringsnummeret for Cross-modeller

Identifiseringsnummeret for Cross-modeller som nå er i produksjon:

Cross 49 BR   04
Cross 54 BR  28
Cross 57 BR 12
Cross 62 BR 35
Cross 64 BR  18
Cross 75 BR 46


Eldre båtmodellers identifiseringsbokstaver:

Cross 46 SC 29
Cross 53 BR   07
Cross 53 CC   08
Cross 60 C  21
Cross 61 CC   15
Cross 63 BR  17
Cross 75 BR ->2020  19