Brukervilkår

Prisen tillegges leverings- og eventuelle klargjøringskostnader som varierer avhengig av forhandlerens lokalisering og praksis. Motoren er ikke inkludert i prisen.

Innhold og tilgjengelighet til de forskjellige utstyrspakkene kan variere fra land til land. Ta kontakt med en lokal Yamarin Cross-forhandler for mer informasjon.

Inha Works Ltd forbeholder seg retten til å endre på båtmodellene med hensyn til men ikke begrenset til: farger, utstyr og priser, uten nærmere beskjed. De forskjellige modellenes standardutstyr kan variere avhengig av land og lokale forhold. Båtene som er avbildet kan ha utstyr som ikke er standard. De ytelsesdataene som er gitt i brosjyren er indikative og ikke bindende for Inha Works Ltd. Sørg for leveringsinnhold fra din lokale Yamarin Cross-forhandler.

Fargene er gjengitt så godt som det trykkteknisk er mulig.

De målte hastighetene er bare for referanse og oppnådd under testforhold. Faktiske hastigheter, særlig topphastighetene kan variere avhengig av bølger, vind, propell, motorens monteringshøyde, trimvinkel, trimplan, renhet av bunnen, mengden av drivstoff og belastning. Dermed er ytelsestabellet ingen hastighetsgaranti.

Trykt og elektronisk publisert materiale som tekster, bilder, lyd og videoer kan være opphavsrettslig beskyttet. Deres publikasjon, uten uttrykkelig tillatelse fra forfatteren kan være forbudt eller begrenset. Inha Works Ltds varemerke eller andre registrerte navn kan brukes bare med tillatelse fra eieren av varemerket.