Användarvillkor

Till priset tillkommer leverans- och monteringsavgifter som kan variera beronde på ort och återförsäljare. Motorn är inte inkluderad i båtens pris. 

Utrustningspaket, innehåll och tillgänglighet kan variera beroende på land. Försäkra dig om tillgänglighet och innehåll hos din Yamarin Cross återförsäljare. 

Inha Bruk Ab förbehåller sig rätten att ändra på båtmodellerna med hänsyn till men inte begränsat till: färg, utrustning samt priser utan särskild anmälan. Båtarnas standardutrustning kan variera beroende på marknadsområde. Båtarna på bild i broschyren kan ha utrustning som inte hör till standardspecifikationen. Prestandaindikationerna i broschyren är enbart riktgivande. Försäkra dig om leveransinnehållet hos din Cross återförsäljare. 

Färgerna reproduceras så noggrant som är trycktekniskt möjligt. 

De ovan mätta hastigheterna är indikativa och har uppnåtts under testförhållanden. Verkliga hastigheter, särskilt topphastigheter, varierar kraftigt pga vågbildning, vind, propellerval, motorns monteringshöjd, trimvinkel, trimplan, bottnets renhet, bränslemängd samt lastläge. Således är tabellen ovan ingen hastighetsgaranti.