25.8.2021

Tvätt och rengöring av en aluminiumbåt

En båt kräver underhåll för att hållas i skick och därmed också bättre behålla sitt värde. Det är viktigt att se till att båten alltid är så ren som möjligt för att undvika ingrodd smuts, som kan vara svår att rengöra senare. Genom att ständigt underhålla båten minskar risken för otrevliga överraskningar och större serviceingrepp framöver.

Båtar och båtliv är en fin hobby som blir allt populärare år för år. Men en ny båtägare vet ofta inte hur en båt skall skötas och underhållas för att båten och båtens värde skall bevaras längre och bättre. Håll din båt ren för att undvika ingrodd smuts, det underlättar båtens underhåll och minskar behovet av service. Vi har därför gjort upp allmänna anvisningarna som vi hoppas skall vara till nytta och glädje för alla båtvänner – både nybörjare och mera erfarna båtägare. 

För normal rengöring räcker det bra med sötvatten och en mjuk borste eller svamp. Använd vid behov tvättmedel för båt eller milt universaltvättmedel och följ tvättmedelstillverkarens anvisningar. Använd endast tvättmedel som är avsedda för att rengöra aluminiumbåtar. Använd inte alkoholhaltiga tvättmedel vid rengöring av aluminiumbåtar, inte heller lösningstvättmedel eller rengöringsmedel som innehåller syror. Kom ihåg att aluminiumbåtens plastpulpeter eller andra plastdelar inte får tvättas med lösningstvättmedel. Kom ihåg att också regelbundet avlägsna skräp som samlats i dräneringsöppningarna för att förhindra igentäppning.

Använd inte slipande rengöringsmedel eller rengöringsredskap när du rengör båtens vindruta som är tillverkad i plast. Använd gärna ett milt universalrengöringsmedel, diskmedel eller fönstertvättmedel samt en mjuk oluddig handduk eller svamp för att tvätta vindrutan. Torka aldrig av båtens vindruta i plast med en torr handduk eller med papper.

För att avlägsna skrapmärken, oxidering och ingrodd smuts från obehandlade aluminiumytor kan du använda polermedel med en lätt slipande verkan och maskinell polering. Efter slipning kan ytan skyddas med vax eller underhållsolja för aluminiumskrov. Slipa inte och vaxa inte anodiserade aluminiumytor såsom beslag och räcken. 

När du tar upp båten ska du tvätta bottnens utsida genast efter upptagningen. Alger och smuts lossnar lättast från ytan när denna är våt. Du kan rengöra med trycktvätt, eller borste och sötvatten.

Aluminiumbåtens ytor ovanför vattenlinjen kan även skyddas med ett tunt lager underhållsolja för aluminiumskrov, eller motsvarande universalolja. Spruta ett rejält lager underhållsolja för aluminiumskrov på båtens aluminiumytor innan vinterförvaringen. Torka inte av oljan på hösten –  lämna den på ytan och torka istället ytan ren på våren. Då kommer smuts och damm som samlat sig under förvaringen samtidigt att avlägsnas.

Vaxet skyddar båtens glasfiberdelarna och underlättar rengöring. Rengör alltid båten grundligt efter båtsäsongen och vaxa glasfiberytorna innan nästa båtsäsong börjar.

 

Du kan läsa mer om detta ämne från länken nedan.

https://cross.boats/sv/tvatt-och-rengoring-av-en-aluminiumbat

Flere nyheter