Tvätt och rengöring av en aluminiumbåt

Håll din båt ren för att undvika ingrodd smuts.  Då underlättar du din båts underhåll och minskar behovet av service. För normal rengöring räcker det med sötvatten och en mjuk borste eller svamp. Använd vid behov tvättmedel för båt, eller milt universaltvättmedel, och följ tvättmedelstillverkarens anvisningar.

Använd endast tvättmedel som är avsedda för att rengöra aluminiumbåtar. Använd inte alkoholhaltiga tvättmedel vid rengöring av aluminiumbåtar, ej heller lösningstvättmedel eller rengöringsmedel som innehåller syror (till exempel oxalsyra eller fosforsyra). Inte heller aluminiumbåtens plastpulpeter eller andra plastdelar får tvättas med lösningstvättmedel.

Målade aluminiumytor kan tvättas med rengöringsmedel lämpade för aluminiumbåtar, alternativt rengöringsmedel för obehandlade aluminiumytor. 

Avlägsna regelbundet skräp som samlats i dräneringsöppningarna för att förhindra igentäppning.

Skölj av fåglarnas spillning så snabbt som möjligt från båtens ytor och kapell. Torkad spillning kan borstas bort, varefter du vid behov kan använda sötvatten och milt tvättmedel.

Avlägsna genast bränsle som stänkt på båtens ytor vid tankning.

Rengöring och slipning av aluminiumbåt

För att avlägsna skrapmärken, oxidering och ingrodd smuts från obehandlade aluminiumytor kan du använda polermedel med en lätt slipande verkan och maskinell polering. Efter slipning kan ytan skyddas med vax eller underhållsolja för aluminiumskrov. Slipa inte och vaxa inte anodiserade aluminiumytor såsom beslag och räcken. 

Det är inte nödvändigt att avlägsna oxidering från aluminiumytor. På obehandlat aluminium bildas nämligen automatiskt en skyddande oxiderad yta. Även vid de tillfällen ytan får skråmor återhämtar sig oxidlagret på aluminiumytan.

Slipa inte och vaxa inte anodiserade aluminiumytor. Anodisering används till exempel som ytbehandling av räcken och andra aluminiumbeslag.

Underhållsolja för aluminiumskrovet

Aluminiumbåtens ytor ovanför vattenlinjen kan även skyddas med ett tunt lager underhållsolja för aluminiumskrov, eller motsvarande universalolja. Spruta oljan på båtens yta och torka därefter med en torr duk.

Spruta ett rejält lager underhållsolja för aluminiumskrov på båtens aluminiumytor innan vinterförvaringen. Torka inte av oljan på hösten –  lämna den på ytan och torka istället ytan ren på våren. Då kommer smuts och damm som samlat sig under förvaringen samtidigt att avlägsnas.

Tvättning av båtbottnen

När du tar upp båten ska du tvätta bottnens utsida genast efter upptagningen.  Alger och smuts lossnar lättast från ytan när denna är våt. Du kan rengöra med trycktvätt, eller borste och sötvatten.

Om båtbottnen är behandlad med antifouling-färg (så kallad. ”giftfärg”) ska du aldrig torrslipa båtens botten. Giftfärgen måste avlägsnas genom våtslipning, och slipdammet skall tillvaratagas.

Rengöring och vaxning av glasfiberdelarna på din båt

Vaxet skyddar båtens yta och underlättar rengöring. Rengör alltid båten grundligt efter båtsäsongen och vaxa glasfiberytorna innan nästa båtsäsong börjar.

Tvätta båtens däck och skrovsidor före vaxningen med en trycktvätt, mjuk borste eller svamp. För att avlägsna skrapmärken och ingrodd smuts kan du använda polermedel med lätt slipande verkan. Ifall det finns ett mörkare område vid vattenlinjen kan du avlägsna det vid behov med rengöringsmedel som innehåller oxalsyra eller fosforsyra.

Vaxa ytorna efter slipbehandlingen. Vaxet skyddar den rengjorda ytan från smuts och bevarar glansen längre. Slipa inte och vaxa inte anodiserade ytor såsom beslag och räcken. Vaxningen skyddar även målade och glänsande metallytors glans.

Rengöring av båtens vindruta

Använd inte slipande rengöringsmedel eller rengöringsredskap när du rengör båtens vindruta som är tillverkad i plast (plexiglas, det vill säga. akryl eller polykarbonat). Använd milt universalrengöringsmedel, diskmedel eller fönstertvättmedel samt en mjuk oluddig handduk eller svamp för tvättningen.

Torka aldrig av båtens vindruta i plast med en torr handduk eller med papper.

I en båt utrustad med vindrutetorkare är vindrutan tillverkad i härdat glas. Den kan du tvätta med samma redskap som vindrutan tillverkad i plast. Ytan på härdat glas är inte lika repkänsligt.